Luật quyền tác giả của hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Chương 1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật quyền tác giả Điều 101. Định nghĩa 102. Đối tượng điều chỉnh của luật quyền tác giả: quy định chung 103. Đối tượng điều chỉnh của luật quyền tác giả: các tác phẩm hợp tuyển và phái sinh 104. Đối tượng điều chỉnh của luật quyền tác giả: quốc gia gốc 104A. Quyền tác giả đối với tác phẩm phục hồi bảo hộ quyền tác giả 105. Đối tượng điều chỉnh của luật quyền tác giả: các tác phẩm thuộc sở hữu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 106. Các quyền độc quyền đối với tác phẩm được bảo hộ 106A. Các quyền của tác giả đối với việc nêu nguồn gốc và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm 107. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: các sử dụng hợp lý 108. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: tái bản bởi các viện lưu trữ và thư viện 109. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: ảnh hưởng của việc chuyển nhượng các bản sao hoặc các bản ghi 110. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: ngoại lệ đối với một số hoạt động trình diễn và trình bày 111. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: phát sóng thứ cấp 112. Hạn chế đối với các quyền độc quyền: các bản ghi thử 113. Đối tượng điều chỉnh của luật quyền tác giả đối với các tác phẩm về nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc 114. Phạm vi các quyền độc quyền đối với các tác phẩm âm nhạc 115. Phạm vi các quyền độc quyền đối với các tác phẩm nhạc kịch: giấy phép bắt buộc đối với việc phân phối và làm bản ghi 116. Giấy phép thoả thuận đối với các hoạt động biểu diễn công cộng thông qua hệ thống máy hát vận hành bằng tiền xu 117. Phạm vi các quyền độc quyền: sử dụng kết hợp với máy tính và hệ thống thông tin tương tự 118. Phạm vi các quyền độc quyền: vấn đề sử dụng một số tác phẩm trong phát sóng phi thương mại 119. Hạn chế các quyền độc quyền: phát sóng thứ cấp từ trạm phát trung tâm hoặc trạm chủ tới các máy thu hình cá nhân đặt tại các gia đình 120. Phạm vi các quyền độc quyền đối với các tác phẩm kiến trúc 121. Giới hạn các quyền độc quyền: tái bản cho người mù hoặc những người tàn tật khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY