Luận văn Xây dựng thương hiệu co.opmart của liên hiệp hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh đến năm 2015

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 1.1 Những hiểu biết về thương hiệu 1 1.1.1 Thương hiệu & sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu 1 1.1.2 Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu đối với các doanh nghiệp hiện nay ở nước ta 3 1.1.3 Các yếu tố nền tảng của thương hiệu và ảnh hưởng của nó trong quá trình xây dựng thương hiệu 5 1.1.4 Phương pháp xây dựng thương hiệu 10 1.2 Những hiểu biết về định vị thương hiệu 11 1.2.1 Khái niệm về định vị thương hiệu 11 1.2.2 Các phương pháp cơ bản định vị thương hiệu 12 1.2.3 Các hoạt động quảng bá thương hiệu 13 Tóm tắt chương 1 17 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CO.OPMART CỦA LIÊN HIỆP HTX TM THÀNH PHỐ THỜI GIAN QUA 2.1 Tổng quan về Liên Hiệp HTX TM TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) 18 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Saigon Co.op và hệ thống siêu thị Co.opmart 18 2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 21 2.1.3. Tình hình phát triển đội ngũ lao động 26 2.2. Thực trạng hoạt động xây dựng thương hiệu Co.opmart của Saigon Co.op 29 2.2.1. Những mặt mạnh 30 2.2.2. Những điểm yếu 35 2.3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu Co.opmart 40 2.3.1. Những thuận lợi 40 2.3.2. Những khó khăn 41 Tóm tắt chương 2 43 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CO.OPMART CỦA LIÊN HIỆP HTX TM THÀNH PHỐ (SAIGON CO.OP) ĐẾN NĂM 2015 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh của Saigon Co.op đến năm 2015 44 3.1.1. Xác định mục tiêu kinh doanh của Saigon đến năm 2015 44 3.1.2. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu và tuyên bố sứ mạng thương hiệu 46 3.2. Xây dựng quy trình hình thành một thương hiệu 47 3.2.1. Nhận diện khách hàng mục tiêu 47 3.2.2. Xác định cấu trúc nàn tảng của thương hiệu 48 3.2.3. Thiết kế thương hiệu 50 3.2.4. Định vị thương hiệu 51 3.2.5. Xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu 52 3.2.5.1. Các hoạt động truyền thông thương hiệu trong nội bộ 52 3.2.5.2. Các hoạt động truyền thông thương hiệu bên ngoài 53 3.3. Một số kiến nghị 57 3.3.1. Đối với Liên hiệp 57 3.3.2. Đối với Nhà nước 58 Tóm tắt chương 3 60 Kết luậ Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY