Luận văn Xây dựng hệ quản lý học tập theo tín chỉ của trường Đại học

- Các lớp NguoiQuanLy, GiaoVien, SinhVien độc lập với nhau nhưng chúng cùng có quan hệ với lớp TaiKhoan, mỗi người quản lý, mỗi giáo viên, mỗi sinh viên có duy nhất một tài khoản. - GiaoVien và SinhVien đều có quan hệ với môn học, mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn học, và mỗi sinh viên sẽ học nhiều môn trong khóa học. - Quan hệ giữa các lớp GiaoVien, SinhVien, Khoa: Mỗi giáo viên, mỗi sinh viên và mỗi môn học đều thuộc một khoa nhất đinh. - Quan hệ giữa các lớp GiaoVien, MonHoc, PhieuDangKiDay: Mỗi giáo viên có thể đăng kí dạy nhiều môn học hoặc dạy một môn nhưng nhiều lớp. - Quan hệ giữa các lớp SinhVien, MonHoc, PhieuDangKiHoc: Mỗi sinh viên đăng kí học nhiều môn học khác nhau. - Lớp học được tạo ra khi có giáo viên đăng kí dạy môn học nào đó, và có số lượng sinh viên đăng kí học phù hợp. Giáo viên cho điểm sinh viên theo lớp mà mình dạy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY