Luận văn Xây dựng chương trình quản lý thông tin về tổ chức, cỏn bộ công chức của Sở giao thông vận tải – Tuyền Quang

Đề tài: “Quản lý cán bộ công chức Sở giao thông vận tải – Tuyên Quang” là một phần của công tác quản lý cán bộ. Để đảm bảo yêu cầu quản lý cán bộ theo yêu cầu nhiệm vô hệ thống cần phải quản lý đến các đơn vị cơ sở và giải quyết các yêu cầu nhiệm vô mới được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp. Đề tài này mang tính thiết thực đáp ứng được yêu cầu về quản lý và có sức hấp dẫn của Công nghệ thông tin. Khi điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tài chính cho phép sẽ triển khai đề tài tới tận đơn vị cơ sở. Hình thành một mạng máy tính trên diện rộng nhằm Tin học hoá hoàn toàn công tác quản lý cán bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY