Luận văn Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của florfenicol đối với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra tại Đồng Tháp và An Giang

<p> Trong nhi ều năm qua ng ành th ủy s ản Vi ệt Nam đã có nh ững bước ph á t triển nhanh và ổn định góp phần quan trọng và o sự tăng tr ưởng của nền kinh tế qu ốc dân. Tỷ tr ọng của th ủy s ản trong khối nông, lâm và ng ư nghi ệp và trong kinh tế qu ốc dân tăng dần qua các năm. Ng ành th ủy sản đã trở th ành ng ành kinh tế quan trọng, góp phần chuy ển đổi cơ cấu nông nghi ệp nông th ôn, tham gia xóa đó i giảm ngh èo, cải thi ện cu ộc sống cộng đồng dân cư. Các đối tượng nuôi hiện nay ch ủ yếu là các lo ài cá nước ngọt và tôm biển. Ở Đồng Bằng S ông Cửu Long đối tượng cá nước ng ọt được nu ôi nhiều nhất là cá tra. Cá tra được xem là một trong những mặt hàng th ủy s ản xu ất kh ẩu có th ế mạnh của Việt Nam. Tuy nhi ên, trong hai năm trở lại đây đã có nhiều dấu hiệu bất ổn xuất hiện trong qu á tr ình nu ôi và ti êu th ụ cá tra, mà dấu hiệu rõ nét nhất là sự sụt giảm diện tích nuôi và tổng giá tr ị kim ng ạch xu ất kh ẩu. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY