Luận văn Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm cơ sở đnnh giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Mục lục 1 Đặt vấn đề 1 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 4 2.1 Thế giới . 4 2.2 Trong nước 12 2.3 Thảo luận về tổng quan nghiên cứu 14 3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu . 15 3.1 Điều kiện tự nhiên: 15 3.1.1 Vị trí địa lý - Ranh giới tự nhiên: 15 3.1.2 Khí hậu - Thuỷ văn: . 15 3.1.3 Địa hình 16 3.1.4 Đất đai - Thổ nhưỡng 16 3.2 Tình hình tài nguyên rừng . 17 3.2.1 Rừng tự nhiên 17 3.2.2 Rừng trồng 17 3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 18 4 Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 22 4.1 Mục tiêu nghiên cứu . 22 4.2 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 22 4.3 Nội dung nghiên cứu . 23 4.4 Phương pháp nghiên cứu . 23 4.4.1 Phương pháp luận 23 4.4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể: 23 5 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 27 5.1 Quan hệ giữa các nhân tố điều tra rừng . 28 5.1.1 Mô hình N/D mô phỏng phân bố mật độ số cây theo trạng thái . 28 5.1.2 Mô hình tương quan H/D 31 5.1.3 Mô hình tương quan thể tích cây với chiều cao và đường kính thân cây V=f (D,H) 31 5.2 Xác định lượng Carbon tích luỹ và CO2 hấp thụ trong cây rừng 32 5.2.1 Mô hình quan hệ sinh khối cây theo cấp kính của từng trạng thái 32 5.2.2 So sánh tỷ lệ Carbon tích lũy trong cây 33 5.2.3 Ước lượng lượng C tích lũy và CO2 hấp thu trong cây rừng 37 5.3 Ước lượng CO2 hấp thụ theo lâm phần . 38 5.3.1 Mối quan hệ đơn biến giữa CO2 với các biến số N, G, M: . 39 5.3.2 Mối quan hệ đa biến giữa CO2 với các biến số N, G, M 40 5.4 Dự báo giá trị kinh tế hấp thụ CO2 lâm phần 41 6 Kết luận và kiến nghị 47 6.1 Kết luận 47 6.2 Kiến nghị 48 Tài liệu tham khảo . 50 Phụ lục 51 Phụ lục 1: Biểu điều tra ô tiêu chuẩn . 51 Phụ lục 2: Bảng mã hoá thông tin dữ liệu của 34 cây giải tích . 52 Phụ lục 3: Biểu điều tra cây gỗ 53 Phụ lục 4: Thông tin kế thừa các dữ liệu cơ bản của 34 cây giải tích . 54 Phụ lục 5: Kết quả tổng hợp phân tích Carbon 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY