Luận văn Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành

Huy động vốn ngắn hạn đáp ứng cho nhu cầu VLĐ của Công ty chỉ l à gi ải pháp ng ắn hạn vì chi phí lãi vay thường rất lớn. Vì v ậy Công ty có thể tìm các ngu ồn tài trợ dài hạn bằng các đối tác li ên doanh, liên kết với các đơn vị khác trong ng ành, hoặc xây dựng dự án có tính kh ả thi cao để vay vốn dài h ạn ngân h àng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY