Luận văn Vấn đề thực trạng và giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại của nước ta trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay

Tình hình Quốc tế càng phức tạp, các nguy cơ an ninh càng đa dạng và các đối tác càng điều chỉnh chính sách, thì chúng ta càng phải phối hợp hài hoà, hiệu quả hoạt động của tất cả các Bộ ban ngành tỉnh thành liên quan, càng phải kết hợp hài hoà các loại hình kinh tế đối ngoại của toàn Đảng và toàn dân toàn quân ta. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo được sự chỉ đạo thống nhất của Đảng trong hoạt động đối ngoại, giữ vững được những định h ướng, nguyên tắc, phương châm, tư tưởng chủ đạo về kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, mới phát huy được sức mạnh và trí tuệ của đất nước trong hoạt động kinh tế đối ngoại, mới đạt được mục tiêu kể trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY