Luận văn Vấn đề kinh tế nhà nước và vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quá độ

Phát triển và nâng cao vai trò kinh tế Nhà nước trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Nó nhằm tới những mục tiêu rất cụ thể và mang tính cách. Nó thay đổi mới hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh tế - xã hội . Nó bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM trong hoàn cảnh điều kiện mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY