Luận văn Ứng dụng giải thuật di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa xếp dỡ hàng hóa

<p> Do đó, độ phức tạp của thuật toán di truyền là O (gens * n * m) (với gens là số thế hệ hay số lần lặp). + Về thực nghiệm Mặc dù đã cài đặt đƣợc một số chức năng nhƣng chƣa kiểm tra thực nghiệm với nhiều bộ dữ liệu khác nhau và còn nhiều chức năng chƣa cài đặt hoàn chỉnh. Chƣơng trình còn tính chất mô phỏng chƣa phải là một ứng dụng hoàn chỉnh. Đánh giá ý nghĩa đóng góp của đề tài Luận văn này mang lại cái nhìn tổng quan về giải thuật di truyền. Tìm hiểu cách thức áp dụng giải thuật di truyền trong bài toán vận tải phi tuyến. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY