Luận văn Tính khoa học và cách mạng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế-Xã hội

Trong những năm qua, các nhà khoa học Việt Nam đã tích cực nghiên cứu toàn diện chủ nghĩa Mác –Lênin và tiếp tục khẳng định những giá tri bền vững của học thuyết hình thái kinh tế -xã hội , học thuyết giá tri thặng dư, học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và nội dung thời đai ngày nay.Đối với học thuyết về hình thái kinh tế- xã hội, các nhà khoa học Việt Nam thống nhất khẳng định: “Học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội của Màc ra đời là một cuộc cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch sử loài người, cung cấp phương pháp luận khoa học để phân tích quá trình hình thành, vân động và phát triển của phương thức sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY