Luận văn Tính giải được của bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính

Luận văn đã trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến bài toán biên tổng quát cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính như sự tồn tại và duy nhất nghiệm, tính xấp xỉ nghiệm Các kết quả chính của bài toán biên tổng quát được áp dụng cho các trường hợp riêng. Đặc biệt, luận văn tập trung nghiên cứu về tính giải được của bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính khi p chỉ là toán tử tuyến tính bị chặn. Luận văn gồm hai chương. Chương I: Luận văn nghiên cứu sự tồn tại, duy nhất nghiệm, tính xấp xỉ nghiệm của bài toán biên tổng quát cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính mà kết quả chính là các định lí 1.2, 1.6, 1.14. Riêng hệ phương trình vi phân hàm với toán tử Volterra, luận văn cũng đã trình bày được điều kiện cần và đủ cho sự tồn tại và duy nhất nghiệm với kết quả là định lí 1.12. Chương II: Từ các kết quả của chương I, luận văn trình bày về tính giải được, tính xấp xỉ nghiệm của bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính khi p là toán tử tuyến tính bị chặn với kết quả chính là các định lí 2.1, 2.5.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY