Luận văn Tiếp tục thử nghiệm kích thích cá rô đồng sinh sản bằng kích thích tố

Từ kết quảTN ởbảng 3 thấy rằng các NT đều cho kết quảdương, nhưng kết quả ởcác chỉtiêu sinh sản có sựkhác nhau: Tỷlệcá đẻdao động từ50% - 100%. Trong đó, tỷlệrụng trứng cao nhất ởNT2 và NT3 (đợt 1) là 100% và không có sựkhác biệt (p > 0,05) so với NT1(đợt 1), tỷlệcá đẻcao nhất ởNT2 (đợt 2) là 100% và không có sựkhác biệt (p > 0,05) đối với NT1(đợt 2) nhưng có sựkhác biệt (p < 0,05) đối với NT3 (đợt 2). Điều này chứng tỏ cá Rô đang trong mùa sinh sản nên khi dùng kích thích tố đểkích thích cá sinh sản thì với liều lượng 50 µg + 1000UI v ẫn có thểcho cá đẻbình thường. Tỷlệthụtinh của trứng ởcác NT dao động 31,6-94,6%. Và sựkhác biệt xảy ra ở đợt 1 giữa NT1 với NT2 và NT3 (p < 0,05) Trong khi đó ở đợt 2 cũng xảy ra sựkhác nhau giữa NT2 so với NT1 và NT3 với các giá trị ương ứng: tỷlệthụtinh của trứng là 65%; 93,4% và 65,8%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY