Luận văn Tích phân Choquet và định lí Choquet

<p> Trong luận văn, chúng tôi đã đưa ra định nghĩa dung lượng trong không gian tôpô Hausdorff, chứng minh các tính chất cơ bản, đưa ra một số dung lượng đặc biệt. Chúng tôi cũng đã xây dựng hai dung lượng rời rạc T T 1, ∞ , chứng minh một số tính chất về mối quan hệ giữa các dung lượng rời rạc đó. Các kết quả đó cũng đã được chúng tôi giới thiệu tại hội thảo Quốc tế về Giải tích và ứng dụng tại Đại học Sài Gòn vào tháng 3 năm 2011. Trong chương 2, chúng tôi đã trình bày định nghĩa tích phân Choquet theo các dung lượng, đưa ra và chứng minh một số tính chất cơ bản của tích phân Choquet trong trường hợp dung lượng tổng quát. Một số tính chất của tích phân Choquet trong trường hợp dung lượng rời rạc T T 1, ∞ cũng được chúng tôi đưa ra, chứng minh chi tiết và cũng đã được giới thiệu tại hội thảo nêu trên. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY