Luận văn Thương mại - Dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta, thức trạng và giải pháp

Hai là nh ững sự thay đổi mới c ơ bản về quan điểm như đặt đúng vị trí c ủa sản xuất hàng hoá , lưu thông phân ph ối ,phát triển kinh tế nhiều thành ph ần , xoá bỏ bao cấp v à tình trạng “ngăn sông, cấm chợ” xoá bỏ chế độ “ độc quyền , ngoại thương” ,đ ề cao nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu, từng b ước hội nh ập n ền kinh tế khu vực v à thế giới . đ ã gi ải phóng t ư tưởng v à lư ợng sản xu ất , l àm cho ho ạt động th ương m ại cả thị tr ường trong n ước lẫn trong hoạt đ ộng xuất, nhập khẩu trở nên sống động, hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY