Luận văn Thử nghiệm ương cá rô đầu vuông (anabas sp.) giai đoạn bột lên hương với mật độ và thức ăn khác nhau

<p> Hiệu quả sử dụng protein thay đổi theo lượng và loại protein ăn vào, ngoài ra nó còn thay đổi theo hàm lượng protein trong thức ăn. Khi cùng một nguồn cung cấp protein thì hiệu quảsửdụng protein sẽcao ởthức ăn có hàm lượng protein thấp, vì động vật thủy sản sẽtận dụng tối đa nguồn protein trong thức ăn đểxây dựng cơthể. Nghiên cứu hiệu quảsửdụng protein ởcá kết (Trần Ngọc Tuyền, 2008) cho biết: Hiệu quảsử dụng protein của cá thay đổi theo hàm lượng chất đạm trong thức ăn, giá trịnày sẽ giảm khi hàm lượng đạm trong thức ăn tăng. Tuy nhiên khi cá kết sửdụng thức ăn có hàm lượng đạm tối ưu ởmức 49% đạm thì hiệu quảsửdụng đạm đạt 2,39 cao hơn so với cá ởnghiệm thức sửdụng thức ăn 44% đạm PER chỉ đạt 2,27 và đều này cũng được chứng minh ởcá Rô đầu vuông giai đoạn bột lên hương. Qua bảng 4.10 cho thấy, hiệu quảsửdụng protein ởnghiệm thức 2 cao hơn so với nghiệm thức 1. Khi so sánh tăng trọng của cá cho thấy, ởnghiệm thức sửdụng thức ăn có hàm lượng đạm 42% thì chỉsốPER là 2,33 và tăng trưởng khối lượng của cá là 535,43 mg/con; ởnghiệm thức cá sửdụng thức ăn 40% đạm PER chỉ đạt 2,04 nhưng tăng trưởng khối lượng chỉ đạt 485,76 mg/con. Nhưvậy, ởthí nghiệm này với nghiệm thức cá sửdụng thức ăn chứa 42% đạm sẽcho cá tăng trưởng tốt nhất và hiệu quảsử dụng protein đạt giá trịtối ưu so với nghiệm thức cá sửdụng thức ăn có hàm lượng đạm 40% xét trong cùng điều kiện ương. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY