Luận văn Thơ ngôn chí của tác giả nhà nho hành đạo nửa sau thế kỷ XIX (Qua trường hợp Nguyễn Thông, Nguyễn Xuân Ôn và Nguyễn Quang Bích)

<p> ua thơ ngôn chí của Nguyễn Thông, Nguyễn Xuân Ôn và Nguyễn Quang ích ta cũng thấy sự vận động của tư tưởng yêu nước ở giai đoạn này. Một mặt nó vẫn tiếp nối thơ ngôn chí truyền thống, mặt khác lại có tiếng nói riêng của giai đoạn nửa cuối thế k XIXkhi kí thác tâm tình của mình vào văn chương,dội vào cả âm vang của thời đại đau thương nhưng vĩ đại của cả dân tộc. Vì thế mà ngôn chí gắn liền với cảm hoài. Tiếng nói bi kịch ấy còn ảnh hưởng đến cả thơ cách mạng của các nhà trí thức yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh sau này ở đầu thế k XX. Và mạch thơ ngôn chí trữ tình yêu nước giai đoạn nửa cuối thế k XIX như một tiếng nói riêng trong sự chuyển giao quan trọng, trong sự vận động của mạch thơ ngôn chí trung đại Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY