Luận văn Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

<p> Đảng và Nhà nướ c ta đã khẳng điṇ h BHXH là tru ̣côṭ của hê ̣thống an sinh xã hôị . Trong xu thế hôị nhâp̣ và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, viêc̣ thưc̣ hiêṇ muc̣ tiêu tăng nhanh diêṇ bao phủ BHXH và tiến tớ i BHXH cho moị NLĐ, đảm bảo quyền lơị cho moị NLĐ khi găp̣ các rủi ro đang ngày càng trở nên hết sứ c quan troṇ g. TaịThị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, BHXH đã trở thành chính sách thân thuôc̣ vớ i nhiều NLĐ nhờ diêṇ bao phủ ngày càng gia tăng tớ i nhân dân trong toàn Thị xã. Công tác BHXH nói chung, quản lý thu BHXH nói riêng trong những năm qua đã đaṭ đươc̣ nhiều kết quả khả quan, luôn hoàn thành những chỉ tiêu kế hoac̣ h mà BHXH thành phố Hà Nội giao cho. Tuy nhiên, trong điều kiêṇ hê ̣thống pháp luâṭ chưa nghiêm minh, taọ điều kiêṇ cho các doanh nghiêp̣ chối bỏ hoăc̣ thưc̣ hiêṇ không đầy đủ trách nhiêṃ xã hôị của mình, công tác quản lý thu tại BHXH Thị xã Sơn Tây còn có những hạn chế nhất định. Đề tài Luận văn “Tăng cường công tác quản lý thu BHXH tại BHXH Thị xã Sơn tây, thành phố Hà Nội” được chọn nghiên cứu để giải quyết một trong những vấn đề thời sự cấp bách hiện nay ở hệ thống BHXH Việt Nam nói chung, của BHXH Thị xã Sơn Tây nói riêng. Đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu đề ra, Luận văn đã thực hiện: ­ Góp phần hoàn thiện lý luận cơ bản về quản lý thu BHXH của cơ quan BHXH thông qua việc nghiên cứu khái niệm, nguyên tắc, mô hình, phân cấp quản lý, tính tuân thủ đóng góp BHXH, nội dung quản lý, quy trình quản lý, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY