Luận văn Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn Thị xã Sơn Tây – Hà Nội

<p> Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, đòi hỏi phải đặt ra nhiều vấn đề về quản lý kinh tế nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Một trong những vấn đề đó là tăng cường công tác quản lý ngân sách các cấp trong những năm tới phù hợp với tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, đây là vấn đề rất được quan tâm và mang tính thời sự cao. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý ngân sách cấp xã ở Thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và phù hợp với yêu cầu chung của đất nước. Thông qua nghiên cứu thực tế, thực trạng công tác quản lý NSX trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau: Thứ nhất, đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về vị trí, vai trò của NSX trong hệ thống NSNN, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý NSX, cũng như vai trò của chính quyền cơ sở và sự cần thiết trong việc tăng cường quản lý NSX. Thứ hai, đề tài đã phân tích, đánh giá được thực trạng công tác quản lý NSX trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2010 - 2014. Trên cơ sở đó đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của công tác quản lý NSX của thị xã Sơn Tây trong thời gian qua bằng những số liệu cụ thể chứng minh cho thấy: công tác quản lý NSX đã được các cấp chính quyền của thị xã Sơn Tây quan tâm nhưng chưa đúng mức, cán bộ làm công tác quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ xã chưa đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết và khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý NSX. Thứ ba, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý NSX trong thời gian tới, đồng thời đề xuất một số kiến nghị với các cấp nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý NSX, để NSX đi vào nề nếp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY