Luận văn Tăng cường quản lý chi thường xuyên từ Ngân sách nhà nước tại huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội

<p> Chi thường xuyên là một bộ phận quan trọng của chi NSNN, với quy mô rất lớn đáp ứng nhu cầu chi tiêu của bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ KTXH của Nhà nước ở các cấp, các ngành. Đồng thời, chi thường xuyên cũng là công cụ điều tiết, điều chỉnh nền kinh tế. Để phát huy vai trò to lớn của chi thường xuyên, cần tăng cường quản lý trên các mặt: Hoạch định chính sách ngân sách, hoàn thiện bộ máy quản lý, thực hiện phân cấp quản lý ngân sách và kiểm tra, kiểm soát. Quản lý NSNN nói chung và quản lý chi thường xuyên NSNN nói riêng là vấn đề được Chính phủ và các cấp chính quyền tại các địa phương luôn quan tâm và coi trọng. Quản lý NSNN, NSĐP của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: Hiến pháp; pháp luật; các chính sách vĩ mô của Nhà nước: cơ chế phân cấp quản lý hành chính, phân cấp nhiệm vụ thu, chi ngân sách; sự hội nhập kinh tế quốc tế; nhận thức của các cấp chính quyền về vai trò của ngân sách; sự điều hành, quản lý và các công cụ, phương tiện quản lý được sử dụng; trình độ và nhận thức của mỗi cán bộ công chức, viên chức, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Trên thực tế, quản lý chi thường xuyên từ ngân sách cấp huyện Phúc Thọ Thành Phố Hà Nội là vấn đề cần được nghiên cứu một cách có hệ thống. Luận văn cao học với đề tài: " Tăng cường quản lý chi thường xuyên từ Ngân sách nhà nước tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội " đã đạt được những kết quả sau: </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY