Luận văn Tăng cường quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây

<p> Quản lý chi NSNN nói chung và quản lý chi thường xuyên ngân sách thị xã nói riêng có vai trò rất quan trọng. Nó bảo đảm cho ngân sách được sử dụng một cách có hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị. Quản lý chi thường xuyên ngân sách thị xã có hiệu quả sẽ khuyến khích kinh tế phát triển. Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Luận văn cũng đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách ở thị xã Sơn Tây trên các nội dung của quản lý chi thường xuyên ngân sách đã được phân tích ở phần lý luận. Về đánh giá chung thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách tại thị xã Sơn Tây, luận văn đã khái quát những thành công cơ bản và hạn chế trong lĩnh vực này, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của thực trạng trên. Để khắc phục những hạn chế này, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý chi thường xuyên ngân sách thị xã ngày càng tăng, cũng như để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây đến năm 2020, luận văn đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của thị xã Sơn Tây và đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp hoàn thiện quản lý lập, phân bổ, giao và chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách thị xã. Đây là giải pháp giúp cho ngân sách cấp thị xã được quản lý, kế hoạch hóa ngay từ khâu đầu tiên đến khâu chấp hành dự toán, qua đó ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, tránh lãng phí./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY