Luận văn Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Sơn Tây

<p> Chi NSNN cho đầu tư XDCB có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa để tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất xã hội, vừa là công cụ để điều chỉnh nền kinh tế. Do nhu cầu vốn cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước ngày càng lớn, trong khi nguồn vốn của ngân sách có giới hạn, nên quản lý và sử dụng VĐT XDCB tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB của NSNN qua KBNN phải luôn được chú trọng để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đồng thời phải giải ngân nhanh để phát huy hiệu quả của đồng vốn. KBNN có vai trò quan trọng trong KSC đầu tư XDCB. Quá trình kiểm soát này được thực hiện cụ thể bằng cách thẩm định, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi đầu tư XDCB của NSNN theo các chính sách, chế độ, định mức quy định. Để thực hiện quản lý tốt VĐT XDCB từ NSNN, Nhà nước đã giao cho nhiều cơ quan có trách nhiệm phối hợp tham gia quản lý trên cơ sở ban hành các quy định cụ thể cho từng đối tượng. KBNN được giao chức năng kiểm soát các khoản chi NSNN trong đó có chi cho đầu tư XDCB. Do vậy việc tìm các giải pháp tăng cường KSC đầu tư XDCB qua KBNN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, nâng cao hiệu quả VĐT. Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát thanh toán VĐT XDCB từ NSNN qua KBNN. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác này tại KBNN Sơn Tây, đề tài luận văn đã đề xuất một số giải pháp với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác KSC đầu tư XDCB ở KBNN Sơn Tây trong những năm tới. Tuy nhiên, do trình độ nghiên cứu và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn của các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY