Luận văn Tăng cường kiểm soát chi ngân sách xã qua Kho bạc nhà nước Thạch Thất

<p> Tăng cường công tác KSC ngân sách xã qua KBNN là một trong những vấn đề rất cần thiết góp phần sử dụng hiệu quả, đúng mục đích NSNN. Đồng thời làm lành mạnh nền tài chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong việc sử dụng NSNN nói chung và NSX nói riêng. Đổi mới công tác kiểm soát chi NSNN đã trở thành công cụ quan trọng của nhà nước trong việc quản lý, điều hành NSNN, góp phần ổn định nền kinh tế, tài chính, tiền tệ , kiềm chế lạm phát, giả quyết vấn đề an sinh xã hội, đáp ứng được nhu cầu trong quá trình đổi mới chính sách tài chính của nước ta khi hội nhập với nền kinh tế thế giới. Với kết cấu 3 chương, đề tài: “ Tăng cường kiểm soát chi ngân sách xã qua KBNN Thạch Thất” đã giải quyết được một cách cơ bản những yêu cầu đặt ra, thể hiện những nội dung chủ yếu sau đây: Từ những vấn đề lý luận chung về chi NSNN nói chung, chi NSX nói riêng và kiểm soát chi NSNN, NSX qua KBNN; trên cơ sở phân tích thực trạng công tác KSC ngân sách xã gồm chi thường xuyên và chi đầu tư NSX qua KBNN Thạch Thất luận văn đã đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường công tác KSC thường xuyên và KSC đầu tư NSX qua KBNN Thạch Thât. Công tác KSC ngân sách xã qua KBNN là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau và đơn vị sử dụng ngân sách, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu công phu và toàn diện. Các giải pháp phải có tính hệ thống và xuyên suốt, cần phải có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các cơ chế chính sách, từ Luật đến các văn bản hướng dẫn và trong những điều kiện thực tế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY