Luận văn Tăng cường kiểm soát chi Ngân sách nhà nước huyện tại Kho bạc nhà nước Đan Phượng- Hà Nội

<p> NSNN là công cụ hữu hiệu của nhà nước trong việc điều chỉnh nền kinh tế trong đó chi NSNN đóng vai trò không nhỏ. Chi NSNN phải đáp ứng được nhu cầu chi của toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Vì vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN tồn tại như một yếu tố khách quan. Thông qua công tác kiểm soát chi có thể duy trì mọi hoạt động của Nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đất nước về mọi mặt. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN được Đảng và Nhà nước giao cho, hệ thống KBNN nói chúng và KBNN Đan Phượng nói riêng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong quá trình kiểm tra kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những hạn chế trong cơ chế kiểm soát chi NSNN nói chung và kiểm soát chi NSNN huyện Đan Phượng nói riêng. Do đó, tìm giải pháp tăng cường kiểm soát chi NSNN qua KBNN có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lí luận và thực tiễn. Trong Luận văn này, tác giả đã tập trung và làm rõ một số công việc chủ yếu Về lí luận: Đã hệ thống hóa, khái quát và làm rõ những lí luận về công tác kiểm soát chi NSNN như: khái niệm về NSNN, chi NSNN, kiểm soát chi của KBNN, quy trình kiểm soát của Kho bạc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY