Luận văn Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ

<p> Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, muốn làm được điều đó chúng ta cần phải có vốn. Với NHTM, vốn càng trở nên quan trọng hơn. Các NHTM muốn tồn tại, phát triển và đóng góp cho sự đổi mới của đất nước không còn cách nào khác là phải thu hút được mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Hoạt động huy động vốn không chỉ có vai trò quan trọng với chính bản thân NHTM mà còn có vai trò to lớn với nền kinh tế. Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng có vốn cần thiết cho việc kinh doanh, cho vay khách hàng, mở rộng quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng, qua đó giúp ngân hàng duy trì hoạt động, phát triển kinh doanh, tạo nguồn thu, sản sinh lợi nhuận. Xuất phát từ vai trò quan trọng của hoạt động huy động vốn, các NHTM luôn chú trọng công tác huy động vốn để tạo tiền đề cho sự phát triển và thực hiện nghiệp vụ ngân hàng khác. Chi nhánh Tây Hồ là chi nhánh mới thành lập do đó có nhiều hạn chế trong việc thu hút nguồn vốn, cho vay, quan hệ khách hàng, . Nhưng trong những năm qua, chi nhánh luôn cố gắng duy trì nguồn vốn ổn định, cơ cấu nguồn vốn được điều chỉnh theo chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, hoạt động cho vay được chú trọng phát triển cả về quy mô và chất lượng, các hoạt động khác cũng luôn được quan tâm đúng mức. Kinh doanh nguồn vốn bước đầu đem lại hiệu quả: lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận kinh doanh vốn tăng qua các năm, chi phí vốn từng bước giảm dần, cân đối nguồn vốn – dư nợ được điều chỉnh theo hướng phù hợp với nhau hơn. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như quy mô và tỷ suất lợi nhuận kinh doanh từ vốn huy động còn thấp, chi phí huy động còn cao so với các ngân hàng khác, cơ cấu các loại nguồn vốn và hệ số sử dụng vốn chưa thật sự hợp lý. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY