Luận văn Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Phúc Thọ - Hà Nội

<p> Chi NSNN cho đầu tư XDCB có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa để tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất xã hội, vừa là công cụ để điều chỉnh nền kinh tế. Do nhu cầu vốn cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước ngày càng lớn, trong khi nguồn vốn của ngân sách có giới hạn, nên quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN tại KBNN phải luôn được chú trọng để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đồng thời phải giải ngân nhanh để phát huy hiệu quả của đồng vốn. Trong những năm qua, KBNN Phúc Thọ đã làm tốt công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, hàng năm nhiều công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phúc Thọ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong cơ chế quản lý đầu tư nói chung và trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB nói riêng. Do đó tìm giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức được cơ sở lý luận về công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc NSNN tại KBNN. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc NSNN tại KBNN Phúc Thọ - TP Hà Nội, những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục để từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCN thuộc NSNN tại KBNN đảm bảo vốn đầu tư XDCB được kiểm soát một cách chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY