Luận văn Tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bách Khoa – Hà Nội

<p> Trong giai đoạn 2012 – 2014, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các NHTM ở Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt cả ở trong và ngoài nước. Hoàn cảnh đó đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải chuyển đổi mô hình hoạt động đáp ứng các chuẩn mực an toàn theo thông lệ quốc tế, đồng thời củng cố và gia tăng nguồn vốn và chất lượng các nghiệp vụ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn. Trong những hoạt động này, hoạt động huy động vốn mặc dù không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho các ngân hàng nhưng đó là nguồn gốc sâu xa của lợi nhuận cũng như tiềm lực sức mạnh thực sự của mỗi ngân hàng. Với những kết quả đạt được thông qua đề tài “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÁCH KHOA”, Luận văn đã có những đóng góp chủ yếu sau đây: Trên cơ sở khoa học, luận văn đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn và kết quả huy động vốn tại các NHTM. Luận văn đã làm rõ cách thức phân loại nguồn vốn huy động, những nhân tố ảnh hưởng cũng như cách thức phân tích đánh giá đối với kết quả hoạt động huy động vốn tại NHTM. Đây là những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh, tăng cường hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Bách Khoa. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY