Luận văn Sự mở rộng tính compact của lũy thừa Tychonoff của 2 trong ZF

<p> Với thời gian nghiên cứu hạn chế chúng tôi chỉ thu được một số kết quả tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên về cơ bản chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: • Xác lập được mối liên hệ giữa ba mệnh đề BPI, TPC( 2X ) và “ 2X là compact-n” cụ thể là trong ZF, BPI ⇔ TPC( 2X ) và “ 2X là compact-n” với mỗi tập X cho trước và với mọi n ∈ . Hơn nữa, ta cũng khẳng định được TPC( 2X ) không suy ra được “ 2X là compact-n” và TPC( 2X ) không suy ra được TP( 2X ) với mỗi tập X vô hạn. • Cải tiến được một kết quả có trong tài liệu [14] cụ thể là ta chứng minh được BPI ⇔ “Với mỗi tập X, 2X là Lindelöf ” thay vì trước đây là BPI ⇔ “Với mỗi tập X, 2X là Lindelöf ” và CACfin và như vậy ta có “ 2X là Lindelöf ” tương đương với TP( 2X ). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY