Luận văn Redistribute giữa RIPv2 và OSPF

Trong một môi trƣờng rộng lớn, những vùng khác nhau có những yêu cầu khác nhau, do đó một giải pháp đơn lẻ là không hiệu quả. Do đó tổ chức cần nhiều giao thức định tuyến để đáp ứng yêu cầu đó. Trƣờng hợp nếu một tổ chức hay một doanh nghiệp cần chạy nhiều giao thức định tuyến thì cần phải có một phƣơng thức để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các giao thức khác nhau đó. Quá trình đó gọi là “Redistribute”. Trong trƣờng hợp tồn tại nhiều giao thức định tuyến trên cùng một router có nghĩa là redistribute không tự xảy ra. Mà để quá trình redistribute xảy ra thì ta phải cấu hình chúng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY