Luận văn Phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

<p> Ngày nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đội ngũ công chức hành chính tỏ ra còn nhiều hạn chế về về tổ chức, bộ máy, năng lực trình độ và khả năng phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lực cản lớn trong lộ trình cải cách nền hành chính nhà nước. Để khắc phục được những trở ngại này, Luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu những nhiệm vụ cụ thể sau: + Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý nhà nước. + Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà trong thời gian qua. + Đánh giá kết quả, tồn tại và những nguyên nhân trong công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính của huyện. + Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính của huyện trong thời gian tới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY