Luận văn Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

<p> Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra cho hệ thống tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng những thách thức lớn. Việc hội nhập vào cộng đồng tài chính quốc tế là một tiền tề quan trọng tạo thuận lợi cho các hoạt động của ngân hàng và quá trình đổi mới ngân hàng. Tham gia vào hội nhập quốc tế có nghĩa là chấp nhận quy luật cạnh tranh vì vậy đòi hỏi các ngân hàng phải không ngừng phát triển. Với mong muốn tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế, thu hẹp dần khoảng cách về cung ứng sản phẩm, dịch vụ với các ngân hàng hiện đại trên thế giới, NHCT đã và đang cố gắng hoàn thiện để nâng cao số lƣợng, chất lƣợng các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng tài chính. Trên cơ sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu kết hợp lý luận với thực tiễn áp dụng vào đánh giá thực trạng các dịch vu NHBL tại NHCT.Từ đó đƣa ra những giải pháp khắc phục nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại NHCT trong giai đoạn hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY