Luận văn Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Sơn Tây

<p> Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của BIDV Sơn Tây trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế, luận văn đã thực hiện được những nội dung chủ yếu sau: Một là, luận văn trình bày tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay khách hàng doanh nghiệp, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò cho vay KHDN đối với các chủ thể trong nền kinh tế, đặc biệt đi sâu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay KHDN của NHTM. Hailà, luận văn đi vào nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay KHDN ở BIDV Sơn Tây cùng những vấn đề đặt ra trong phát triển cho vay KHDN ở BIDV Sơn Tây. Qua đó, luận văn rút ra những thành công trong công tác phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh thời gian qua. Đồng thời,cũng nêu lên những hạn chế cần khắc phục và những nguyên nhân của những hạn chế đối với việc phát triển cho vay KHDNở BIDV Sơn Tây. Ba là, trên cơ sở những nguyên nhân hạn chế và những định hướng phát triển của BIDV Sơn Tây, luận văn đưa ra các nhóm giải pháp để phát triển cho vay KHDNở BIDV Sơn Tây. Giải pháp cụ thể bao gồm: Tăng cường thực hiện các giải pháp Marketing; Cải tiến quy trình cho vay; Đa dạng hóa sản phẩm; Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định; Phân tán rủi ro trong cho vay khách hàng doanh nghiệp; Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY