Luận văn Phát triển bền vững nông nghiệp – nông thôn tỉnh Bến Tre trong thời kì công nghiệp hoá – hiện đại hoá: thực trạng và giải pháp

<p> Thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn . Vấn đề đặt ra cho tỉnh Bến Tre là phải đánh giá được thực trạng NNNT để từ đó đưa ra định hướng và giải pháp phát triển bền vững. Bằng hệ thống các phương pháp nghiên cứu và tư liệu thông tin khá đầy đủ, luận văn đã đánh giá được thực trạng và đưa ra những giải pháp chủ yếu để phát triển bền vững NNNT tỉnh Bến Tre và đạt được những kết quả cụ thể: - Luận văn đã tổng hợp được những lí luận có liên quan đến phát triển bền vững NNNT một cách có hệ thống. - Về nội dung phát triển bền vững NNNT tỉnh Bến Tre, luận văn đã đưa ra những nhận xét sau: + Nền nông nghiệp có bước phát triển khá nhanh theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, việc tăng trưởng kinh tế nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào quy mô mở rộng diện tích, chưa bền vững. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY