Luận văn Pháp luật về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang

<p> Với đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội c đất nước, đặc biệt là trong việc giải quyết việc làm và thu hút vốn đầu tư từ người d việc thúc đẩy sự phát triển các DNNVV sẽ góp phần rất quan trọng vào sự nghi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tăng trưở kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Do vậy, hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và DNNVV n riêng được coi là chiến lược lâu dài, nhất quán và xuyên suốt trong chương trình hà động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế - xã h của quốc gia </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY