Luận văn Phân tích tình hình tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

 Có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo điều kiện cho ngân hàng tìm hiểu, tiếp cận và tiếp xúc với người dân địa phương nhằm giới thiệu và hướng dẫn người dân về hoạt động của Ngân hàng.  Cần có những biện pháp chỉ đạo thiết thực cho các ngành, các cấp kết hợp với Ngân hàng thực hiện các giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế nông hộ trên địa bàn phát triển.  Khẩn trương tiến hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nhất là tại các khu thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhận thế chấp, xác định giá trị thế chấp trong việc cho vay của Ngân hàng.  Chỉ đạo các Ban, Ngành có liên quan tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Ngân hàng thu hồi nợ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY