Luận văn Phân tích tình hình cho vay để mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long- Chi nhánh Ô Môn – Thành phố Cần Thơ

Mặc dù nền kinh tế của Quận còn gặp khó khăn trong những năm qua do ảnh hưởng của thiên nhiên và các biến động kinh tế trong những năm gần đây, nhưng nhìn chung dư nợ của chi nhánh vẫn tăng, trong đó dư nợ cho vay xây dựng và sửa chữa nhà ở chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ (năm 2005 chiếm 81,98%, năm 2006 chiếm 93,45% và năm 2007chiếm 89,94%), kết quả này đã nói lên sự cố gắng của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ - nhân viên của chi nhánh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tình hình nợ quá hạn nói chung và nợ quá hạn cho vay xây dựng nhà ở nói riêng tuy có tăng, nhưng tỷ lệ nợ quá hạn luôn được khống chế dưới 2%, sở dĩ thế do chi nhánh thường xuyên theo dõi và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn kịp thời nợ quá hạn, không để nó vượt qua ngưỡng cho phép.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY