Luận văn Nhóm lie và biểu diễn đối phụ hợp

<p> Qua những phần đã trình bày ở trên, chúng ta từng bước hiểu thêm về lý thuyết biểu diễn, nhất là lý thuyết biểu diễn nhóm Lie và đại số Lie, với trọng tâm là biểu diễn phụ hợp và biểu diễn đối phụ hợp – vốn có vau trò trung tâm trong phương pháp quỹ đạo của Kirillove. Từ đó, chúng ta có một sự vận dụng, ở chương 3, vào bài toán mô tả K- quỹ đạo của một lớp con các MD5- nhóm liên thông đơn liên. Do những hạn chế về nhiều mặt như trình độ, thời gian, Luận văn dừng lại trong khuôn khổ nhất định. Tác giả hy vọng tiếp tục nghiên cứu những vấn đề về lý thuyết biểu diễn trong tương lai </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY