Luận văn Nguyên nhân Việt Nam mất nước vào tay thực dân Pháp (1802 - 1884)

<p> Từ khi triều Nguyễn để mất nước vào tay Pháp (1884), dân tộc ta mãi chìm đắm trong đêm đen tăm tối không lối thoát. Đảng ta ra đời (1930) đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc, lãnh đạo nhân dân ta đánh bại các thực dân đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, đem lại nền tự do, độc lập, thống nhất vững chắc cho dân tộc. Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn bảy thập niên qua, nhất là ý thức tự giác đổi mới toàn diện để đưa đất nước vượt qua mọi khủng hoảng, khó khăn. Việt Nam đã có những điều kiện thuận lợi cơ bản để tạo bước bước chuyển mình nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Với ưu thế đó, nhất định dân tộc ta sẽ không coi nhẹ những kinh nghiệm lịch sử thời Nguyễn nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước đầy khó khăn, phức tạp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY