Luận văn Nghiên cứu văn hóa chăm nhằm phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận

Tóm lại, những tiềm năng, thách thức, khó khăn của du lịch trong phát triển du lịch văn hóa Chăm ở Ninh Thuận là có thực. Do đó để phát triển du lịch thì lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cần quán triệt đường lối đã được chỉ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng: “ phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đất nước theo hướng du lịch văn hóa sinh thái môi trường. Xây dựng các chương trình và các điểm du lịch hấp dẫn về văn hóa, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh”. Do vậy để phát triển du lịch, nhiều quốc gia, địa phương đã tính đến nhiều nguồn lực, trong đó văn hóa được coi là nguồn lực trọng yếu để có thể duy trì sự phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên vấn đề phát triển du lịch cần phải đầu tư du lịch đúng mức cho sự phát triển cần phải được ưu tiên nhưng cần phải tránh thương mại hóa du lịch, tác động của mặt trái cơ chế thị trường làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Làm sao phát triển du lịch mà vẫn bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, nâng cao truyền thống lịch sử, mức sống của nhân dân, đảo bảo được an ninh quốc phòng, để góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY