Luận văn Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống củ cải đỏ trong điều kiện sinh thái ở Hòa vang - Đà nẵng

<p> Sau khi nghiên cứu về quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống củ cải ñỏ GN171 trong ñiều kiện sinh thái ở Hoà Phước – Hoà Vang – Đà Nẵng, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: - Các yếu tố sinh thái (thỗ nhưỡng, nhiệt ñộ, ánh sáng, ñộ ẩm.) ở Hoà Vang, Đà Nẵng trong vụ ñông xuân tương ñối phù hợp với nhu cầu sinh thái của giống củ cải ñỏ. - Giống củ cải ñỏ GN171 có thời gian sinh trưởng rất ngắn, từ 25 ñến 28 ngày cho thu hoạch, rất thuận lợi cho người dân thực hiện luân canh tăng vụ ñể nâng cao thu nhập. - Các chỉ tiêu sinh trưởng của giống củ cải ñỏ GN171 khi thu hoạch tương ñối cao. Cụ thể: tỉ lệ mảy mầm ñạt 91%; Chiều cao cây ñạt 224,23 mm; Diện tích lá trên cây ñạt 2,69 dm2; ñường kính củ ñạt 37,02 mm; chiều dài củ ñạt 36,25 mm; trọng lượng tươi của cây ñạt 39,39 mm; trọng lượng tươi của củ ñạt 22,52 mm. Do ñó năng suất thu hoạch của giống cao. - Hệ số tương quan giữa trọng lượng cây với trọng lượng củ, giữa chiều cao cây với trọng lượng cây và trọng lượng củ ñạt giá trị cao, có nghĩa là giữa các kích thước có mối tương quan chặt chẽ với nhau. - Các chỉ tiêu phẩm chất của giống củ cải ñỏ GN171 thấp hơn không nhiều so với chuẩn của USDA, cụ thể là ñường glucozo 1,54%; chất xơ thô 0,54%; Vitamin C 8,72mg; β - caroten 0,05mg. Tuy nhiên củ cải ñỏ là loại rau tốt cho sức khoẻ, có hàm lượng vitamin C tương ñối cao trong ñiều kiện sinh thái ở Đà Nẵng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY