Luận văn Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

<p> Vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quản trị tốt vốn lưu động sẽ mang lại khả năng sinh lợi cao và tối đa hoá giá trị cho nhà đầu tư. Đồng thời, khi doanh nghiệp xác định được gần như chính xác nhu cầu vốn lưu động ròng cho doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác trên thị trương. Nhu cầu vốn lưu động ròng được xác định cao hơn thực tế sẽ làm giảm lợi tức của doanh nghiệp trong đầu tư ngắn hạn và ngược lại, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ nhưng cơ hồi đầu tư sinh lời hoặc đối mặt với tình trạng thanh khoản kém trong ngắn hạn, làm giảm giá trị của doanh nghiệp. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp, bao gồm cả các nhân tố định tính và định lượng. Đề tài này tiến hành nghiên cứu và kiểm định các nhân tố có thể định lượng được và xem xét ảnh hưởng của chúng đến nhu cầu vốn lưu động ròng đối với các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán theo chiều hướng và mức độ như thế nào? Đồng thời, tìm ra sự khác biệt của các nhân tố ảnh hưởng đối với mỗi nhóm ngành riêng lẽ. Qua kết quả ước lượng, tác giả chỉ ra rằng nhu cầu vốn lưu động ròng của các doanh nghiệp trên thị trường chịu ảnh hưởng của sự biến động doanh thu, khả năng sinh lời và chu kỳ chuyển hoá tiền mặt. Ngoài ra, nhu cầu vốn lưu động ròng của từng nhóm ngành có sự khác biệt do đặc tính của mỗi ngành riêng nên kiến nghị rằng các nhà đầu tư nên có những phân tích cẩn thận trước khi tiến hành bất cứ một quyết định đầu tư nào </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY