Luận văn Nghiên cứu chiết tách chất nhuộm màu thực phẩm từ kinh nghiệm sử dụng thực vật của đồng bào dân tộc thiểu số

<p> MỤC LỤC Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt .vii Danh mục các bảng biểu viii Danh mục các hình vẽ đồ thị .x Chương 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN 1.1 Lý do nghiên cứu 1 1.2 Vấn đề nghiên cứu .3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.4 Phương pháp nghiên cứu .4 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu .5 1.6 Nội dung nghiên cứu .5 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài 6 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ TTCK VÀ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 2.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán 8 2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triền TTCK 9 2.1.2 Chức năng của TTCK 11 2.1.3 Vai trò của TTCK. 12 2.1.4 Cấu trúc và phân loại cơ bản TTCK 14 2.1.5 Các nguyên tắc hoạt động của TTCK 15 2.1.6 Các chủ thể tham gia TTCK 16 2.2 Lý thuyết về xây dựng & quản lý DMĐT chứng khoán 17 2.2.1 Khái niệm về danh mục đầu tư 17 2.2.2 Sự cần thiết của việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư .18 2.2.3 Các loại rủi ro khi đầu tư chứng khoán 18 2.2.3.1 Rủi ro hệ thống 19 2.2.3.2 Rủi ro phi hệ thống 20 2.2.4 Quy trình xây dựng và quản lý DMĐT chứng khoán .21 2.2.5 Lý thuyết xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 23 2.2.5.1 Tỷ suất kỳ vọng và rủi ro của chứng khoán 23 2.2.5.2 Hiệp phương sai và Hệ số tương quan 25 2.2.5.3 Đường kết hợp 27 2.2.5.4 Các đường lợi nhuận ước tính đồng dạng .31 2.2.5.5 Các đường ellipse biến thiên đồng dạng .33 2.2.5.6 Tập hợp biến thiên tối thiểu (Đường tới hạn) 34 2.2.5.7 Các loại danh mục đầu tư đặc biệt .36 2.2.5.8 Truy tìm tập hợp hiệu quả 39 Kết luận chương 2 .46 Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Tổng quan về TTCK Việt Nam .48 3.1.1 Sự ra đời và phát triển của Uûy ban chứng khoán nhà nước 48 3.1.2 Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 49 3.1.3 Sự ra đời và phát triển của TTTGDCK Hà Nội .51 3.1.4 Tổ chức và hoạt động của TTCK Việt Nam .51 3.2 Tình hình hoạt động của TTCK Việt Nam .52 3.2.1 Tình hình hoạt động tại SGDCK TP,HCM 54 3.2.1.1 Tình hình hoạt động quản lý, điều hành thị trường .55 3.2.1.2 Tình hình hoạt động quản lý niêm yết 56 3.2.1.3 Tình hình hoạt động quản lý giao dịch .58 3.2.1.4 Tình hình hoạt động của các thành viên .67 3.2.2 Tình hình hoạt động tại TTGDCK Hà Nội .68 3.2.2.1 Tình hình hoạt động quản lý, điều hành thị trường .68 3.2.2.2 Tình hình hoạt động quản lý niêm yết 69 3.2.2.3 Tình hình hoạt động quản lý giao dịch .71 3.2.2.4 Tình hình hoạt động của các thành viên .75 3.2.3 Tình hình hoạt động của thị trường phi tập trung (OTC) 76 3.3 Tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán 78 Kết luận chương 3 .81 Chương 4: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Căn cứ, phạm vi và phương pháp xây dựng DMĐT .83 4.1.1 Căn cứ, phạm vi xây dựng DMĐT hiệu quả 83 4.1.2 Phương pháp xây dựng DMĐT hiệu quả 84 4.2 Lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư .85 4.2.1 Thay đổi giá (%) cổ phiếu cuối mỗi phiên giao dịch từ 01/01 đến 30/06/07 85 4.2.2 Tỷ suất, phương sai, độ lệch chuẩn của các cổ phiếu .85 4.2.3 Ma trận hệ số tương quan giữa các cổ phiếu 86 4.2.4 Lựa chọn cổ phiếu thiết lập danh mục đầu tư 89 4.2.5 Ma trận hiệp phương sai giữa các cổ phiếu trong DMĐT 89 4.3 Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả 90 4.3.1 Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trong điều kiện có bán khống 91 4.3.1.1 Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả 91 4.3.1.2 Ưùng dụng Crystal ball dự báo lợi nhuận danh mục đầu tư .94 4.3.2 Xây dựng danh mục đầu tư trong điều kiện cấm bán khống 96 4.3.2.1 Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả .96 4.3.2.2 Ưùng dụng Crystal ball dự báo lợi nhuận danh mục đầu tư .100 4.3.3 Xây dựng danh mục đầu tư trong kết hợp với trái phiếu, có bán khống .103 Kết luận chương 4 .108 Kết luận 109 Tài liệu tham khảo xi Phụ lục .xiv Phụ lục 01: Danh sách các quỹ đầu tư chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam tại thời điểm 30/06/2007 xiv Phụ lục 02: Danh sách các công ty quản lý quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam tại thời điểm 30/06/2007 .xv Phụ lục 03: % thay đổi giá của các cổ phiếu giai đoạn 01/01/07 đến 30/06/07 xvi </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY