Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng

Dựa vào cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân, tác giả đã đề xuất xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài và tiến hành nghiên cứu định lượng. Kết quả của đề tài nghiên cứu đã trình bày tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng hành vi sử dụng dịch vụ mobile banking của người dùng Sau quá trình nghiên cứu định lượng, kết quả cho thấy ý định hành vi và điều kiện thuận lợi tác động tích cực đến hành vi sử dụng của người dùng, và các yếu tố kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xa hội và cảm nhận sự tin tưởng có tác động tích cực đến ý định hành vi. Từ kết quả này tác giả đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để có thể tác động tích cực hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng nói chung và khách hàng của ngân hàng Agribank Đà Nẵng nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY