Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

<p> Nghiên cứu này chưa có điều kiện xem xét ảnh hưởng của các đặc điểm về quản trị doanh nghiệp. Một trong những hạn chế của việc thu thập và xử lý số liệu của đề tài là việc tính toán các số liệu tài chính của doanh nghiệp được xây dựng hoàn toàn từ BCTC của doanh nghiệp một cách chủ quan . Chỉ số công bố thông tin chỉ mới dừng lại ở nghiên cứu định lượng về số lượng thông tin công bố, nghiên cứu tiếp theo nên đo lường phạm vi, chất lượng thông tin công bố, bằng các phương pháp định lượng kết hợp với định tính trong nghiên cứu. Ngoài ra khi số lượng doanh nghiệp niêm yết gia tăng, có thể nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin trong từng nhóm ngành kinh doanh để phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đặc thù. Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, luận văn là cơ sở để mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn, và toàn diện hơn, khắc phục những hạn chế đó để hoàn thiện các nghiên cứu về đề tài này trong tương lai </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY