Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu

<p> MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ Phần mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 01 1.1 Khái quát về hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không 01 1.1.1 Khái niệm về hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không 01 1.1.2 Các sản phẩm vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không 02 1.1.3 Những đặc điểm cơ bản của hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không . 03 1.1.3.1 Đặc điểm chung của ngành dịch vụ . 04 1.1.3.2 Đặc trưng của hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không 05 1.2 Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không . 06 1.2.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 06 1.2.1.1 Khái quát về cạnh tranh . 06 1.2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 06 1.2.1.1.2 Các đặc điểm cạnh tranh của hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không 07 1.2.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh 07 1.2.1.3 Phân biệt năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh 09 1.2.2 Năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 09 1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 11 1.3.1 Thị phần .12 1.3.2 Sản phẩm vận chuyển hàng hóa . 12 1.3.3 Giá cước vận chuyển . 14 1.3.4 Kênh phân phối 15 1.3.5 Hoạt động bán và tiếp thị . 15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 16 1.4.1 Môi trường vĩ mô 17 1.4.1.1 Môi trường chính trị – xã hội 17 1.4.1.2 Môi trường kinh tế . 17 1.4.1.3 Môi trường văn hóa – xã hội . 18 1.4.1.4 Môi trường công nghệ . 18 1.4.2 Môi trường vi mô 19 1.4.2.1 Rào cản xâm nhập hay rút lui khỏi thị trường . 19 1.4.2.2 Sức mạnh mặc cả của người mua 19 1.4.2.3 Sức mạnh mặc cả của nhà cung ứng . 19 1.4.2.4 Mức độ cạnh tranh của ngành vận tải hàng không . 20 1.4.2.5 Sức mạnh của sản phẩm thay thế 20 1.5 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các hãng hàng không trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu – Bài học kinh nghiệm đối với Vietnam Airlines . 21 Kết luận chương 1 . 22 Chương 2: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 23 2.1 Giới thiệu về hoạt động vận tải hàng hóa xuất khẩu của VNA . 23 2.1.1 Giới thiệu tổng quan về VNA 23 2.1.2 Giới thiệu hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của VNA 24 2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . 25 2.2.1 Phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 25 2.2.1.1 Thị phần của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . 25 2.2.1.2 Sản phẩm vận chuyển hàng hóa 27 2.2.1.3 Giá cước vận chuyển 35 2.2.1.4 Kênh phân phối 38 2.2.1.5 Hoạt động bán và tiếp thị . 40 2.2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 46 2.2.2.1 Môi trường vĩ mô 46 2.2.2.2 Môi trường vi mô 51 2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . 55 Kết luận chương 2 . 57 Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 58 3.1 Quan điểm và mục tiêu của giải pháp 58 3.1.1 Quan điểm của giải pháp 58 3.1.2 Mục tiêu của giải pháp 59 3.2 Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 59 3.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . 65 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ . 65 3.3.1.1 Khai thác máy bay chở hàng . 65 3.3.1.2 Cải tiến chất lượng dịch vụ . 66 3.3.2 Nhóm giải pháp về chính sách giá 68 3.3.2.1 Giá theo mục tiêu 69 3.3.2.2 Liên kết với các hãng hàng không 69 3.3.2.3 Cải cách bộ máy tổ chức . 70 3.3.3 Nhóm giải pháp về kênh phân phối 70 3.3.3.1 Phân cấp khách hàng và quản trị mối quan hệ khách hàng 71 3.3.3.2 Phát triển kênh phân phối qua mạng 74 3.3.3.3 Nâng cao vai trò của nhân viên ở các văn phòng đại diện . 75 3.3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tạo nên hệ thống bán toàn mạng 75 3.3.4 Nhóm giải pháp về hoạt động bán và tiếp thị . 76 3.3.4.1 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực . 76 3.3.4.2 Xây dựng hệ thống thông tin . 77 3.3.4.3 Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng 77 3.3.4.4 Giải pháp về quảng cáo 78 3.3.4.5 Giải pháp xây dựng thương hiệu . 78 3.4 Một số kiến nghị 79 Kết luận chương 3 . 80 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BR: Eva Air CI: China Airlines IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội các hãng hàng không vận chuyển quốc tế JL: Japan Airlines KE: Korean Air VNA: Vietnam Airlines WTO: World Trade Organization: Tổ chức thương mại thế giới. DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ Danh mục bảng số liệu Bảng 2.1: Sản lượng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của VNA giai đoạn 2001 – 2006. trang 25 Bảng 2.2: Đối tác chính của VNA trong trung chuyển hàng hóa xuất khẩu trang 30 Bảng 2.3: So sánh mạng lưới bay của VNA với BR, CI, KE từ Việt Nam trang 31 Bảng 2.4: Tải cung ứng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Châu Âu của VNA, BR, CI, KE năm 2006 trang 34 Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trang 56 Bảng 3.1: Ma trận SWOT về năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . trang 63 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Thị phần vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của VNA, BR, CI, KE giai đoạn 2004 – 2006 . trang 26 Biểu đồ 2.2: Sản lượng thị trường và tải cung ứng của VNA giai đoạn 2004 – 2006 . trang 27 Biểu đồ 2.3: Đánh giá về mức độ an toàn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển của VNA, BR, CI, KE . trang 27 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY