Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị Mở đầu 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .4 1.1.1 Khái niệm thị trường và năng lực cạnh tranh . 4 1.1.2 Phân biệt các loại thị trường cạnh tranh . .5 1.1.3 Các nhóm yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh .7 1.2 CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH NGÂN HÀNG 7 1.2.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại 7 1.2.1.1 Khái niệm: . .7 1.2.1.2 Chức năng cơ bản của NHTM ngày nay: 9 1.2.1.3 Vai trò cơ bản của ngân hàng thương mại: .10 1.2.2 Các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại . 10 1.2.2.1 Năng lực tài chính: . 11 1.2.2.2 Nguồn nhân lực: 11 1.2.2.3 Công nghệ thông tin: .12 1.2.2.4 Tính đa dạng và độc đáo của sản phẩm và dịch vụ: .12 1.2.2.5 Chiến lược Marketing: 13 1.2.2.6 Chăm sóc khách hàng: 13 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại.13 1.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . .18 2.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 19 2.2.1 Thực trạng về năng lực tài chính 20 2.2.1.1 Quy mô về vốn kinh doanh: .20 2.2.1.2 Hoạt động huy động vốn: 22 2.2.1.3 Hoạt động cho vay: .28 2.2.2 Thực trạng về sản phẩm dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam . .34 2.2.3 Thực trạng về nguồn nhân lực . 35 2.2.4 Thực trạng về công nghệ thông tin . 38 2.2.6 Thực trạng về sự liên kết của các Ngân hàng thương mại Việt Nam .41 2.2.7 Một số tồn tại khác của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay42 2.3 LỘ TRÌNH MỞ CỬA CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CAM KẾT GIA NHẬP WTO . .43 2.3.1 Các cam kết về tiếp cận thị trường . 43 2.3.2 Cam kết về đối xử quốc gia . .45 2.3.3 Ảnh hưởng của lộ trình mở cửa đến năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam . 46 2.4 MỘT SỐ TRỞ NGẠI LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT . 46 2.5 VỊ THẾ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN WTO 47 2.5.1 Điểm mạnh .47 2.5.2 Điểm yếu . .48 2.5.3 Cơ hội . .49 2.5.4 Thách thức .50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 GIẢI PHÁP VĨ MÔ . .52 3.1.1 Giải pháp từ phía Chính phủ . .52 3.1.2 Giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước . 53 3.2 GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.54 3.2.1 Nâng cao năng lực tài chính .54 3.2.2 Chú trọng tới chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức .56 3.2.3 Nhanh chóng hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 58 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ .59 3.2.5 Phát triển mạng lưới chi nhánh .60 3.2.6 Chiến lược kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng .61 Kết luận Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY