Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây trong tiến trình hội nhập quốc tế

Đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, kết quả đề tài tác giả luận văn đã tập trung và hoàn thành những nhiệm vụ chính sau: Thứ nhất, đã nghiên cứu một cách có hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHTM, trong đó đã trình bày khái quát về hội nhập quốc tế, nêu được cơ hội và những vấn đề đặt ra đối với NHTM khi hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế. Luận văn đã phân tích và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ngân hàng thương mại, các hoạt động của NHTM. Luận văn đã nêu được quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn của NHTM, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHTM. Làm rõ các lý luận cơ bản về phương pháp đánh giá các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời và hiệu quả kinh doanh của các NHTM, nêu được nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của NHTM, khái quát được bài học kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHTM một số nước trên thế giới trong quá trìn hội nhập đối với Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY