Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần môi trường & công trình đô thị Sơn Tây

<p> Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập điều đó tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp trong nước. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn và khát vọng lợi nhuận đòi hỏi mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải có những chiến lược cũng như giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cũng là một tế bào của nền kinh tế. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tồn tại và phát triển bền vững thì cần phải có những thay đổi: trong phương thức sản xuất kinh doanh, thay đổi về nguồn nhân lực, tài lực, vật lực Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây” đã giải quyết được những vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lợi tối đa với chi phí hợp lý. Hiệu quả sử dụng vốn được đo lường bằng nhiều chỉ tiêu khác nhau. Chương 1 cũng hệ thống hóa những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp. Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây. Luận văn chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn cũng đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây thời gian tới </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY