Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam

<p> Nền kinh tế theo cơ chế thị trường của Việt Nam hiện nay với sự cạnh tranh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp vươn lên để khẳng định mình. Do vậy, các công ty muốn bám trụ được trên thị trường phải không ngừng áp dụng các công nghệ mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển được đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải có những quyết định đúng đắn trên cơ sở lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu. Vì thế nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Sau một thời gian nghiên cứu tôi nhận thấy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay và trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực tài chính. Sử dụng hiệu quả tài sản có ý nghĩa to lớn trong việc huy động và sử dụng vốn, đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Luận văn “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam” đã hoàn thành. Các nội dung chính được trình bày trong luận văn: - Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản. - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam. - Trên cơ sở lý thuyết và đánh giá thực tế, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trong thời gian tới, góp phần vào việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY