Luận văn Nâng cao hiệu quả huy động vốn cho đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

<p> Vốn luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả huy động vốn cho đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây”, một số kết luận được rút ra như sau: Thứ nhất, đề tài đã đưa ra được những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả huy động vốn như khái niệm, các phương thức và chính sách huy động vốn, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn. Thứ hai, phân tích, đánh giá cụ thể thực trạng huy động vốn và hiệu quả huy động vốn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây. Cụ thể phân tích thực trạng về công tác huy động vốn chủ sở hữu, công tác huy động vốn nợ. Từ đó đưa ra những đánh giá chung về công tác huy động: những mặt đạt được cũng như những tồn tại và hạn chế mà công ty đang phải đối mặt. Thứ ba, từ việc phân tích các tồn tại và hạn chế trong công tác nâng cao hiệu quả huy động vốn, các nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế cũng đã được chỉ ra một cách rõ nét, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn một cách chính xác và sát với thực tế. Đề tài đã đưa ra các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty: hoàn thiện chính sách huy động vốn, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, bên cạnh đó cũng đưa ra một số giải pháp khác nhằm hỗ trợ cho công tác huy động vốn như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY